Navigatie : Informatie / Over ons / de stichting A+ A- Opnieuw- Waarom is de stichting Hof van Nagele opgericht, er wordt toch al heel veel georganiseerd in het dorp?
* Dat klopt, inderdaad. Wij zeggen ook niet dat de sociale leefbaarheid slecht is, maar het kan beter.
* De stichting dient als aanvulling op de bestaande ( en nieuwe toekomstige ) projecten, niet per definitie
* meer maar wel beter in de organisatie en dit zal zich uiten in de uitvoering van de projecten.


- Het sociale leven in Nagele kan op een hoger niveau komen, maar hoe pakken wij dat aan ?
* Door structuur aan te brengen in de begeleiding van de projecten, door de administratieve & commerciele
* druk van de vrijwilliger weg te halen en door actief met elkaar samen te werken !


- Waarom ondersteund de stichting alleen de sociale leefbaarheid en niet alle vrijwilligers activiteiten ?
* Het volledige pakket qua leefbaarheid is wat ons betreft bij Dorpsbelang in goede handen, door onze focus
* op het sociale gedeelte te leggen geeft ons de mogelijkheid om zeer specifieke kennis van dit onderdeel
* een flinke basis te geven. Wij willen dan ook de sociale leefbaarheid van jong en oud in Nagele verbeteren
* en niet alleen een feest organisator zijn. De projecten blijven van de vrijwilligers en het project wordt door
* onze organisatie gedragen en op allerlei fronten gesteund om zo ieder project tot een succes te maken.


- Is dat nu wel nodig in zo'n klein dorp als Nagele ?
* Dat vinden wij wel, er is nog een te hoge drempel en er is nog te veel wrevel in de projectgroepen die de huidige
* projecten laten draaien, deze personen blijven dit ook organiseren. De structuur en organisatie die wij bieden
* heeft als doel om de uitvoering op een hoger en leuker platform te brengen, zodoende dat de vrijwilligers het
* volgende jaar het project nogmaals willen opzetten. Sterker, het hogere doel is dat deze en meer mensen op
* staan en er nog veel meer projecten opgezet gaan worden.

Op deze vragen, en nog vele meer, willen wij u graag antwoord geven. Binnenkort vind u hier ook ons beleidsplan,
hierin staat precies beschreven hoe wij de sociale leefbaarheid gaan ondersteunen. Mocht u al eerder een kopie
willen ontvangen dan kunt u deze bij onze secretaris aanvragen. De digitale versie wordt uiteraard kostenloos
toegezonden.