Navigatie : Informatie / Over ons / de stichting A+ A- OpnieuwOnze werkwijze

Om projecten mogelijk te maken zal de stichting fondsen werven en voor ieder project een draaiboek opstellen. Voor de uitvoering van projecten zullen de vrijwilligers en minimaal één lid van het algemeen bestuur in de uitvoerende werkgroep zitten. Hierbij is het lid van het bestuur controlerend, desgewenst leidend maar dit is geen primaire doelstelling.

In de werkgroep zullen vrijwilligers via een draaiboek, uitvoering geven aan hun project. Dit draaiboek wordt samen met de betrokken vrijwilligers opgesteld voordat het project van start gaat. Op deze manier blijft het project van de vrijwilligers. Het controlerend bestuurslid draagt zorg voor de controle op de uit te voeren werkzaamheden en volgt de tijdslijn volgens het gestelde draaiboek. Tevens is hij/zij het aanspreekpunt van en naar het bestuur en zal het bestuur op de hoogte houden van alle ter zake doende onderwerpen.