Navigatie : Informatie / Over ons / Missie, Visie & Doelstelling A+ A- Opnieuw

Onze Missie
De sociale leefbaarheid te bevorderen voor iedereen in Nagele, door vrijwilligersprojecten te begeleiden zodat de saamhorigheid en de leefbaarheid wordt bevorderd.

Onze Visie
Stichting Hof van Nagele wil draagvlak creŰren om vrijwilligersprojecten tot uitvoering te brengen. Doordat duidelijkheid en structuur wordt geboden over dat wat moet gebeuren kan continu´teit gewaarborgd blijven. Dit geeft ruimte voor de bewoners om aan te geven waarbij ze kunnen en willen helpen, op deze manier wordt actief burgerschap gestimuleerd.

Onze Doelstelling
De projecten die de stichting beheert worden door vrijwilligers uitgevoerd, de stichting wil de regeldruk en -last van een project overnemen zodat de bewoners een stimulans krijgen om in het vervolg ook andere projecten op te pakken en uit te voeren, al dan niet onder het beheer van de stichting.