Navigatie : Projecten / De wei van GeLuc A+ A- OpnieuwDe wei van GeLuc is voor de stichting een belangrijk project. Niet alleen is het dempen van de paddenpoel de directe aanleiding voor de oprichting van de stichting geweest, maar wij willen graag zien dat iedere bewoner betrokken wordt met de natuur rondom Nagele. Wij richten ons dan wel op enkel deze wei, maar deze is zeker niet alleen bedoeld voor het plezier van de bewoners van de Lucernehof en Gerstehof.

De stichting gaat voor de wei twee werkgroepen begeleiden, één voor het onderhoud en één voor de verdere ontwikkeling. Wij onderschrijven de initiele gedachten achter de opzet van de wei, alle afspraken en lopende zaken zullen onvermindert worden voortgezet

- Het onderhoud wordt gedaan door dezelfde vrijwilligers die het eerste uitvoerende comité van de wei van GeLuc vormden. Deze groep wordt verder uitgebreid met meerdere 'groene vingers' uit de Lucernehof en Gerstehof.

- De eerste werkdag op de wei zal de NL Doet! dag op 16 Maart 2013 zijn, de bewoners van de Lucernehof en Gerstehof zullen hiervoor worden benadert.

- Voor de ontwikkeling zal het bestuur van de stichting, als bewoners, tesamen met geinteresseerde bewoners in een werkgroep plaatsnemen.

* Alle onderhoudswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd onder de vlag van de stichting, een deskundige van Landschapsbeheer Flevoland zal de uit te voeren werkzaamheden ondersteunen met kennis en ervaring.

* De ontwikkeling van de Wei van Geluc gaat in samenspraak met zowel Landschapsbeheer Flevoland, de Architect, het IGW en de bewoners.